中國憲政通訊-第十六期:普丁的侵略被小粉紅合理化

IMG_256

第十六期             2022 年 6 月 1 日          雙周發行

    發行人兼主編:王丹 

     經理:金岩 

責任編輯:王涛 

對話中國_Dialogue_China_LOGO01

烏俄戰爭:大一統“保守派”中國人為什麼和小粉紅站在了一起

遠東青

受中共支持的普京政權對自由國家烏克蘭的侵略戰爭已經持續了數月。在自由世界自發行動起來支持烏克蘭人民、對抗普京政權的現在,網上卻出現了一些詭異的現象:有一些一直自我標榜為反共“保守派”的華人,在這個關鍵時刻採取了和中共及普京政權相似的口徑,令人遐想。程度較輕者,是認為普京侵略烏克蘭的戰爭,主要或部分原因在於所謂的“北約東擴”,至少北約也有自己的責任。程度較重者,則是公然站在俄羅斯一邊,稱整個西方已經被左派深層政府(Deep State)劫持,普京政權才是“真保守主義者”。他們大量引用中共宣傳機構發佈的資訊,污染自由世界輿論。

由於這些言論往往是由一些自我標榜“反共”,自稱“保守派”的人發出的,因此具有很大的迷惑性。我們認為,系統和正式地回擊這類妄圖顛覆自由世界和文明秩序的錯誤言論,是十分必要的。

1.“北約東擴”對俄羅斯鋌而走險負有責任嗎?

由於秩序與文明的落差,當今的世界體系形成了三個同心圓:

IMG_257

核心是以美國主導的北約、日韓等構成的自由國家集體安全體系(威爾遜世界),以憲制的一致性和基本價值觀的一致性為前提,社會消弭了國界障礙,外交和軍事實現了高標準的國際協調和相互信任,也是符合美國初衷的國聯和聯合國退而求其次的成功版本;

中間層是以中俄為代表的實力均衡體系(霍布斯世界),現實政治和大國外交構成各霍布斯主體的主導規則,各自伸張自己的利益。威爾遜世界構成了它們忌憚和無法逾越的天花板,在它們眼中,前者不過是一個比自己更強大的霍布斯實體;

最外圈是無數正在努力升級成為霍布斯實體的叢林世界(達爾文世界),許多在法律上有主的土地和人口實際上仍然停留在國家建構前的狀態,或是一度存在的脆弱建構已經瓦解。這裏只存在達爾文意義上的赤裸鬥爭,不承認也不履行霍布斯世界的任何遊戲規則。

機遇是達爾文世界的法則,實力是霍布斯世界的法則,權利是威爾遜世界的法則。

由於國聯和聯合國都在共同價值和相互信任的根本問題上失敗了,北約就變成了集體安全體系的唯一成功實踐。核心秘密就在於“山巔之城”理念的世俗版和道成肉身,在“沒有律法的下等人”構成的霍布斯世界和洪水滔天的達爾文世界包圍下,形成一個高度安全的孤島,權利政治取代現實政治和機會政治,北約構成威爾遜世界的保護外殼或政治邊界。

北約自成立之日起,就是抽象而普遍的國際安全員警,這一組織的打擊對象則是蘇聯共產恐怖組織。員警發動的執法性和仲裁性戰爭的目標不是警方的安全或眼下利益,而是普世規則的制定權和依據律法的仲裁權——構成所有人看不到的巨大遠期利益的基礎。仲裁性戰爭的勝利將使低信任度的霍布斯主體升級為威爾遜主體,擴大集體安全體系的基礎。仲裁性戰爭就是權利政治對現實政治的教學活動。畢業生獲得進入內圈的資格,每次戰爭程式都會積累構成世界秩序的憲法性先例。

權利的語言只對法律實體有效,對政治實體無效。在中間層的實力均衡體系中,霸權候補國向霸權統治國的挑戰註定會周而復始。威爾遜世界如果決定維持自身的安全和內部的權利政治,就只有一種選擇:根據權利政治的理由,持之以恆地訓練合格的優等生;根據現實政治的理由,週期性摧毀挑戰者。如果霍布斯實體不再指望更加強大,而是指望更加正確,她就已經具備了優等生的資格,不會在霍布斯世界內長期停留了——正如今天的烏克蘭。當塞爾維亞人和日本人認同他們的教師,對鞭撻的訓練心懷感激時,她們就處在這樣的位置。俄羅斯、伊朗和中國選擇了完全不同的解釋體系,預示她們必然長期處於霍布斯世界,並成為我們世界自由的巨大威脅。

2014年,烏克蘭人民通過波瀾壯闊的顏色革命,推翻了普京政權的傀儡亞努科維奇,完成了作為霍布斯世界優等生的畢業考,具備了加入威爾遜世界的資格。但這是身為共產餘孽、妄圖在東歐維持大俄羅斯帝國主義框架的普京所無法容忍的。普京政權作為一個典型的霍布斯世界玩家,無資格加入集體安全體系,惱羞成怒。在它看來,為了維持自身的政治安全和利益,俄羅斯和西方集體安全體系之間必須要有緩衝國——現實中就是白俄羅斯以及顏色革命之前的烏克蘭。這就如同中共認為,中國和日韓之間必須有朝鮮進行緩衝一樣。否則,自發秩序就會滲入俄、中兩帝國的境內,造成自發秩序成長、政權更迭乃至帝國解體。對於愛好大一統帝國體制的俄、中帝國主義者來說,這一情況意味著萬劫不復,但對於烏克蘭和台灣這種受帝國壓迫的小邦來說卻是真正自由的開始、以及實現獨立的好機會。

因此,認為“北約東擴”導致烏克蘭加入西方陣營,進而導致俄羅斯入侵烏克蘭的說法,是完全顛倒是非的無恥言論。第一:無視了烏克蘭這樣的前霍布斯世界優等生加入威爾遜世界的主觀意願和決心。烏克蘭人民作為主權者,拒絕給他們帶來災難、壓迫、貧困和腐敗的共產主義和大俄羅斯主義,擁抱獨立、自由、法治、歐洲市場、集體安全,他們的追求有錯嗎?顯然沒有錯,而且是非常感人的勵志故事。

第二:“北約東擴”論的宣揚者,不但缺乏對威爾遜世界元規則的認知和堅守,頭腦中還有一個最基本的假設,就是俄帝國主義有權和應當在東歐存在。然而眾所周知:俄帝國是一種極端反自發秩序的專制力量,完全無法與保護自發秩序的小民族的威權主義統治相提並論。在東歐,俄帝國只有後退和徹底解體才能解決這一問題,自由世界任何向俄帝國勢力範圍的推進都是完全正確的。看到這裏,很多人一定會替烏克蘭人民做出退縮的決定,和平主義地說:這是俄羅斯絕對無法容忍的,必然會導致戰爭,讓千百萬的烏克蘭人民遭受苦難。然而,烏克蘭人民已經向世界證明:

為了民族的獨立和自由,為了加入威爾遜世界人類大家庭,讓子孫後代從此活得像個人,我們甘願承擔風險。

他們在侵略者面前沒有選擇退縮,那我們就應該毫無保留地支持烏克蘭。替烏克蘭人民指責他們的盟友,只會正中侵略者下懷。在正義和邪惡發生衝突的時候,綏靖永遠只能推遲戰爭,並積蓄能量,增加戰爭的破壞力。

我們也可以看到,在普京政權發動侵略烏克蘭的戰爭前夕,普京與中共總書記習近平在2022年2月4日會面,共同發佈了俄中兩國合作無禁區的聯合聲明。沒有中共提供的金融、物資、貿易和政治支援,普京政權無法發動這場戰爭。換言之,俄帝國主義和俄國勢力範圍在東歐的存續,需要靠中共的支持才能維持。這樣一個當自由世界靠近時無法維持,卻要靠中國共產黨的幫助才能維持的體系,究竟有什麼存在的合理性、合法性以及必要性呢?它的存在,本身就是極端不正義的。

此外還要注意的是,最近的這些偽“保守派”中國人裏,究竟是誰在一直鼓吹支持普京政權呢?我們發現,在這些人當中雖然不是全部,但絕大部分都是中國大一統主義的擁護者。他們不但支持俄帝國主義在東歐保持勢力範圍,也支持中國的大一統。對於大一統分子來說,俄帝國能夠令他們產生強烈的共情心理。

2. 普京是保守主義者嗎?

2.1. 當代俄羅斯的憲制

當代俄羅斯政壇的主流是蘇聯孑遺,衰老坍縮的俄羅斯社會也不存在保守主義的對象和土壤。

現任俄羅斯總統弗拉基米爾·普京本人,曾是蘇聯克格勃的成員,也就是前共產黨的特工。普京政權在掌控俄羅斯之後,也積極運用特務政治,複現了克格勃的恐怖統治,大量殘殺、監禁反對派人士和記者。在普京政權治下,俄羅斯的自由和民主徒具表像,州長和半數上議院議員由官方指派,下議院議席則來按照政黨得票比例分配席位,而非來自具體的基礎共同體,無法代表各地區和人民的利益。從表面上的制度層面來說,普京政權治下的俄國或許比中國顯得相對“自由”和“民主”。但與任何一個西方國家相比,當前俄國的“自由”和“民主”都是一個笑話。

俄羅斯內部除了歐洲文明的因素,憲制中始終存在來自蒙古的東方專制主義靈魂——為了維持一個疆域龐大族群多樣的帝國不得不如此。大一統帝國不是民族,而是吸社會血的體制,把精英聚集起來零和博弈,壓榨散沙化社會。體制是反民族的,因為民族需要精英的分散化和自組織,和鄉土、城市產生有機的聯繫——這是秩序生成、財富創造的基本條件。這種情況能整合起來形成政權的區域是很小的。

然而,曾經那個擁有正統君主、人口蕃盛的俄羅斯帝國還沒來得及完成眾小民族的構建就在1917年被布爾什維克顛覆和毀滅,自身被共產國際統治集團當做引信,燒光了半個世界。蘇維埃帝國耗盡了俄羅斯社會的膏血,她喪失的並不僅僅是疆域。她在布爾什維克引以為自豪的歷史加速劑驅動下,在七十年間走完了歐洲各民族需要走幾百年的生命歷程,由一個比歐洲年輕的半野蠻民族變成一個比歐洲衰老的半癱瘓民族。末人文明最明顯的特徵就是她自殺式的生育率,精確地標志衰老的不同程度,反映“生之意義”的喪失和“當前幸福”的瘟疫。成熟期文明嘲笑初民的多產,內心卻懷有極大的恐懼。古羅馬時代被皇帝奧古斯都制定法律強制生育的羅馬公民面對高生育率的日爾曼蠻族、今天受福利國家津貼誘惑而勉強生育的歐洲人面對高生育率的中東非洲移民,都有這樣的表現。但處境最為悲慘的,莫過於今日的俄羅斯。她曾經野蠻而年輕,羡慕文明卻不知道珍惜青春。現在,她還沒有像歐洲一樣文明,卻已經比歐洲更衰老。如今失去了正統君主、體制臃腫、人口坍縮的俄羅斯帝國已經沒什麼可以再“保守”的,除了順水推舟幫助自己的歐洲部分早日完成小民族構建,加入威爾遜世界,留下諸羅斯文明的火種,她已經不再具有天命和正義。

盎格魯保守主義表面是英美社會內部勝利者的文化和政治自衛,但這種淺表的認知很有迷惑性,因為英美社會是現代民族國家中唯一繼承了古老自由的社會,因此也從生活方式上定義了現代化。這種費厄潑賴的良性競爭秩序是公義的一部分,贏家也是公義的維護者和社會的回饋者。也就是說,符合上帝律法的充分自發秩序是威爾遜世界的專利,只有威爾遜世界才真正具有保守主義的社會土壤。俄羅斯和中國的所謂“保守”只是沐猴而冠和郢書燕說。東方專制主義大帝國無時無刻不在破壞社會的自發秩序來維持政權——剝削體制外人口,收買體制內的人口,打壓自組織和自由言論,政權一完蛋就會經濟崩潰甚至社會秩序總崩潰。靠文化上裝點門面的守舊和道德上唱高調(只是要求別人,自己私下是不遵守的)偽裝右派是沒什麼用的。

2.2. 腐敗

普京治下的俄羅斯,官僚頑劣腐敗,基礎共同體解體導致黑幫盛行,男性酗酒成風,女性從事性工作行業遍佈全球。俄國的權貴和寡頭在殘民以逞、窮奢極欲和為所欲為方面,也超過了自由世界的任何人。在普京政權的庇護下,他們享受著豪華的遊艇和極端奢靡的生活。一些篤信所謂“深層政府”陰謀論的所謂“保守派”中國人,認為俄國是碩果僅存的抵抗“深層政府”的國家,這實在是令人噴飯的荒唐結論。因為,假設“深層政府”陰謀論成立,俄羅斯早已死亡的社會現狀,也遠遠比這種陰謀論所描繪的社會更加可怕。就算在這種預設下,支持俄羅斯也無異於飲鴆止渴。

的確,西方國家自兩次世界大戰以來,貴族衰落,政府擴權,全球化無根資本的鄉土有機性和責任感淡漠,統治核心的圈子存在一定程度的階級下降和信仰、文化墮落。然而,即使陰謀論的指控全部是事實,那些故事中所描繪的邪惡行為也遠遠不及俄國這樣的東方專制主義權貴和寡頭的為所欲為之萬一。

俄國的相當一部分百姓對蘇聯殘餘體制和臃腫的大政府官僚集團深惡痛絕,卻因自身散沙化嚴重和帝國長期的壓制,習慣了生活於1984當中。他們害怕去維護自身權益,恐懼得罪哪怕最基層的權貴。在這裏,只需要舉一個例子就可以說明:在俄國,權貴和寡頭可以恬不知恥地在大眾面前公開談論他們對未成年人的侵犯。2017年,55歲的俄羅斯石油寡頭瓦連金·伊萬諾夫與他18歲的妻子結婚。他曾令人作嘔地表示,在那位女生14歲時,他就與她“相戀”了。此外,51歲的俄國富豪魯斯蘭·拜薩羅夫在今年初公然實行了一夫多妻制 — — 這就是所謂“真保守主義”的俄國可以公然做、公然說的事情。可以說,就算那些陰謀論所信奉的陰謀都是真的,那麼當下的俄國也遠遠比那些陰謀所描繪的情形還要黑暗得多得多。至於隨便一個基層小幹部和西門慶式官商都能性侵未成年人的中國,就更是等而下之了。

2.3. 普京的意識形態

普京的祖父曾擔任過蘇聯領導人列寧和史達林的私人廚師。史達林本人作為一個善於運用各種意識形態包裝自己(包括但不限於共產主義、俄帝國主義、東正教)、以達到顛覆文明秩序目的的惡棍,他的言行對於普京有很大的影響。共產恐怖組織本就是毫無底線、不尊重任何政治規則與道德的,任何意識形態對他們而言都可以被拿來當作顛覆世界文明、攫取權力的工具,而史達林無疑是其中的大師和典型。有這樣背景的普京,在這一方面也與史達林如出一轍。可以說,他實質上是史達林的繼承人。

普京有時會運用保守主義的話術,將自己偽裝成一個“真正的”保守主義者,對西方世界的進步主義大加攻擊,欺騙了不少華人“保守派”。然而眾所周知,烏克蘭有歐洲最大的新教教會,有最充分的信仰自由,而俄羅斯則殘酷地打壓新教,是全世界宗教自由受壓迫的程度最嚴重的國家之一。

另一方面,普京和俄國共產黨來往密切。俄國共產黨是俄羅斯的議會第二大黨、最大的在野黨、從1993年開始公開活動。在共產黨人的努力和非共產黨人的支持和默許下,蘇聯國歌《牢不可破的聯盟》和列寧的水晶棺材被俄羅斯保留(國歌歌詞略作修改),而造成近一億人非正常死亡、手上沾滿諸羅斯和半個世界人民鮮血的史達林也成為新俄羅斯國家繼續崇拜的對象。在2017年時,普京曾發表講話,對1917年的十月共產革命及由此形成的蘇聯帝國大加讚賞。此外,普京也曾大量撥款,對目前仍被保留的列寧的屍體進行維護。在普京發動對烏克蘭的侵略後,俄共中央則表示支持普京對烏克蘭的所謂“解放”。

有的時候,普京又會運用大俄羅斯主義理論和東正教,將自己標榜為高爾察克和鄧尼金的繼承人、堅定的俄羅斯民族主義者和憎恨共產主義的基督徒,並無視烏克蘭歷史上的哥薩克國、蓋特曼國、烏克蘭人民共和國等政權的存在,信口開河地否定烏克蘭作為一個民族存在的資格。為了論證大俄羅斯主義的正當性,他還會運用邏輯不通的歐亞主義理論為俄帝國主義正名。俄國歐亞主義的教父、俄羅斯最大的新納粹組織民族布爾什維克黨的組織人杜金就是他的座上賓和靈魂導師——中俄大外宣針最近對西方另類右派的反西方宣傳就是他的傑作。

於是,一邊假裝基督徒的普京又會一邊運用新納粹主義來達成侵略目的。在2014年扶持烏克蘭東部偽政權的侵略戰爭中,俄國的知名新納粹團體“俄羅斯民族團結”,就曾派出人員活躍於烏東偽軍當中。一些歐洲的新納粹組織,則在俄國系統受訓。

如今普京治下的俄國,既是歐洲新納粹的大本營,還是虛假保守主義的大本營,同時還是共產黨的大本營。

可以說,普京政權的一切特點,以及這一統治集團治下的俄羅斯,事實上就是蘇聯的繼承者。不但國歌、列寧屍體偶像、史達林崇拜等國家符號繼承了蘇聯,普京政權在運用恐怖特務政治的特點上也和蘇聯沒有多少區別,而它在運用一切意識形態以攫取權力這一點上完全就是共產恐怖組織的特色,它在侵略烏克蘭軍隊的坦克上公然插著蘇聯的紅旗。在發動對烏克蘭的侵略戰爭前夕,普京又在2022年2月4日與中共總書記習近平會面,併發表了俄中兩國合作無禁區的聲明。正是在中共的支持下,普京發動了侵略烏克蘭的不義戰爭。

正常人可以毫不費力地判斷出,普京政權事實上就是卸下了紅色妝容的共產黨。為了模仿他的偶像和前輩史達林,普京政權在中共的支持下,企圖用烏克蘭人的屍骨構築他血跡斑斑的暴君寶座。

因此,以“深層政府”為藉口站在俄中一方的所謂“保守派”的論點是完全不成立的。當然,也許在遙遠的未來,中俄這樣的民族監獄全部解放之後,西方(自由世界)的中心會慢慢再次發生轉移,正如歷史上從中東轉移到南歐,從南歐轉移到西北歐,從西北歐轉移到北美一樣。但當前西方的中心無疑是美國和北約,絕不是現在的俄羅斯,是未來俄羅斯腹地的概率也幾乎為零。

3. 為什麼必須支持烏克蘭人民的選擇?

當前盛行兩種荒謬的說法,否認烏克蘭人民加入西方抗擊俄國的選擇。

第一種認為,烏克蘭腐敗橫行,貧窮不堪,在蘇聯解體之後曾向中國輸出大量軍事技術,因此烏克蘭是一個親共的罪惡國家,被俄羅斯攻擊是活該。對於這種混淆視聽的說法,我們必須要進行徹底的駁斥。

在2014顏色革命之前,烏克蘭還是一個霍布斯實體:政治上時常跟著俄羅斯走,且擁有繼承自蘇聯的龐大體制和軍工系統,這是導致她曾經人權惡劣、腐敗貧窮和親中的根本原因。在烏克蘭沒有明確加入西方陣營的情況下,或者說,在親俄派掌權或兩派拉鋸的時期,大量軍工技術確實流入了中國。然而,在2014年波瀾壯闊的顏色革命之後,烏克蘭成為了自由世界的堅定一員。隨著自由世界對中共日益展開圍剿,烏克蘭與中國的軍工合作在不斷受到壓制,一些曾參與向中國輸入技術的人士遭到了調查。在美國川普、拜登兩屆政府的影響下,烏克蘭政府在2021年凍結了被中國出資數十億收購的軍工企業馬西達奇公司,使其損失了大量資金。此外,正是顏色革命帶來的市場化,使這些軍工企業走向解體,烏克蘭本身向中國輸入軍工技術的社會基礎也隨之瓦解了。

可以說,沒有顏色革命,烏克蘭向中國輸入技術的行為還會愈演愈烈。有了顏色革命,這種行為受到了極大的打擊,它的社會基礎也走向了瓦解。這正是因為顏色革命使烏克蘭加入了自由世界、加入了西方陣營。

事實上,今日自由世界的領袖美國,無論是主流左派還是主流右派,都是支持烏克蘭人民的正義鬥爭的。這是威爾遜世界不言自明的價值基礎,也是美國作為一個政治共同體的基本底線。川普認為,普京入侵烏克蘭的戰爭行動是反人類的,會鼓勵中國侵略臺灣;而澤連斯基總統在關鍵時刻證明了自己,他是一個勇敢的人。蓬佩奧則高度讚賞烏克蘭軍民保衛家園的勇氣,認為普京是一個壞人,並在這一關鍵的時刻訪問臺灣,對蔡英文總統說美國應該承認臺灣的國家主權。美國保守主義者的確存在著對美國左派在俄羅斯政策上的非議,但他們是認為由於左派的政策失誤導致了這場戰爭的發生。而目前普京政權的侵略戰爭已經開始,在大是大非面前,美國的兩黨是站在一起共同支持烏克蘭人民的。而那些自稱“保守主義者”或“川普支持者”,卻支持普京的中國人,卻提出了川普及美國保守主義者與普京站在同一立場的奇談怪論,污蔑美國的保守主義者。還有的人,居然不斷轉載中國官方媒體的言論來支持普京政權。這不禁使人想問一問他們:你們為什麼要冒充美國保守主義者顛覆自由世界?你們為什麼會無恥到這樣的地步?

大一統“保守派”中國人和小粉紅合流的原因其實並不複雜:除了部分任務在身的人是向魔鬼出賣了靈魂,其餘的人就是因為沒有真正拋棄中華民族的建構。他們也想在反共成功後恢復中華帝國,所以他們同情俄國想要恢復帝國的情感——這個想要帝國復活的情感就被中國共產黨利用了。畢竟在這個習近平=中國共產黨=中華民族的今天,支持五千年文明、一脈相承、自古以來、半殖半封、偉大復興、祖國統一的背景敘事,就是在政治上支持共產黨執政,不管言論是否反共。我們可以看到,無論是臺灣的中國人,還是認同大中華主義的海外華人,都在一步步陷入共產黨的統戰圈套當中。

第二種荒謬的說法認為:西方連自己百姓的死活都不關心,怎麼可能會關心烏克蘭百姓?——希望烏克蘭百姓在戰火中明白只有耶穌基督才是自己的依靠。然而這種看似“基督徒”的說法的荒謬性也是非常令人噴飯的。如前文所述,烏克蘭有信仰自由,普京政權治下的俄國沒有。地上雖沒有天國,西方並不完美,但總有更自由的土地可以無所畏懼地實踐信仰,可以讓人們活得有尊嚴和發展,烏克蘭人民明白是哪里。俄國不是,顏色革命前的烏克蘭不是,加入西方的烏克蘭才是,因此必須保衛。只有在無知的黑暗中,天下烏鴉才會一般黑。

在本文的最後,我們對正在為捍衛自由世界而勇敢戰鬥的烏克蘭軍民獻上我們的崇高敬意。我們認為,烏克蘭人民、白俄羅斯人民、哈薩克斯坦人民對普京專制政權的鬥爭,與香港人、藏人、維吾爾人對中共專制政權的鬥爭一樣,都是捍衛自由世界的一部分。

普京得的是什麽精神病?

梅華龍

2022年2月24日,俄羅斯總統普京發動了對烏克蘭的戰爭。很多人懷疑普京精神不大正常。後來普京隔著十米長桌接見下屬的照片在互聯網上傳開之後,更多的人開始認為普京可能患有精神病。

那麽普京得的究竟是哪種精神病呢?他的長桌子提示,普京可能有偏執方面的問題,因為偏執狂的主要表現就是不信任任何人。普京接見下屬時離著十萬八千裏,說明他誰也不信任,因此很可能存在偏執方面的問題。

AP22060023186157

美國《精神疾病診斷與統計手冊》第5版(DSM5)中的偏執型人格障礙診斷標準:

A.對他人不信任和猜疑以至於把他人的動機解釋為惡意的。起始不晚於成年早期,存在於各種背景下。表現為下列7項(或更多)癥狀:

1.沒有足夠依據地猜疑他人在剝削、傷害或欺騙他;

2.有不公正地懷疑朋友或同事對他的忠誠和信任的先占觀念;

3.對信任他人很猶豫,因為毫無根據地害怕一些信息會被惡意地用來對付自己;

4.把別人善意談論某些事件當作隱含有貶義或威脅性的含義;

5.持久地心懷怨恨(例如,不能原諒他人的侮辱、傷害或輕視);

6.感到自己的人格或名譽受到打擊,但在他人看來並不明顯,且迅速做出憤怒的反應或做出反擊;

7.對配偶或性伴侶的忠貞反復表示猜疑,盡管沒有證據。

B.並非僅僅出現在精神分裂癥、伴精神病性特征的雙向障礙或抑郁障礙或其他精神病性障礙的病程之中,也不能歸因於其他軀體疾病的生理效應。

意大利心理分析師魯格·肇嘉在《偏執狂:“瘋子”創造歷史》一書中舉了這樣一個例子:

一個老太太雇了一個女仆照顧她。有一次女仆看到碗櫃裏的一個咖啡罐,說:“多可愛的咖啡罐啊!”老太太聽到了,她疑心女仆想偷走這個咖啡罐,於是就把它藏起來了。過了幾天,老太太想喝咖啡的時候找不到咖啡罐了,因為她忘了自己把它藏起來了。於是她認為咖啡罐是被女仆偷走了。她的懷疑被證實了:這個女仆確實是個賊!

魯格·肇嘉說,這個咖啡罐其實是被老太太身上不誠實的那一部分偷走了。不過她認識不到這一點,反而把自己不誠實的部分投射到女仆身上。所以偏執狂的本質就是把自己身上“壞”的部分投射到別人身上:他們指責別人的事,其實都是他們自己想做的事。因此偏執狂常常倒因為果,循環論證,陷入“自我實現的預言”。偏執狂為了挫敗“敵人”的“陰謀”,往往會先下手為強,這就迫使“敵人”不得不出手對付他,這樣他認為“有人在迫害我”的想法就變成了現實。

在發起對烏克蘭的“特別軍事行動”之前,普京分別在2月21日和2月24日淩晨發表了兩次電視講話。在這兩次電視講話中,普京指責烏克蘭政府腐敗,烏克蘭歧視迫害俄羅斯族人,烏克蘭在克裏米亞和頓巴斯實施恐怖襲擊,烏克蘭屠殺頓巴斯居民,烏克蘭準備發展核武器,北約在烏克蘭舉行聯合軍事演習,烏克蘭想要加入北約,北約東擴威脅到了俄羅斯的安全,烏克蘭有納粹,等等。

結果卻是普京發動了對烏克蘭的“特別軍事行動”,俄軍不僅使用溫壓彈進行無差別攻擊,還在布查等地大規模屠殺平民。“納粹”不是別人,正是普京自己。普京以“烏克蘭威脅俄羅斯的安全”為由入侵烏克蘭,然而正是這一行動才使得烏克蘭成為俄羅斯的敵人。

在發起對烏克蘭的“特別軍事行動”之後,普京又在3月18日發表電視講話。除了上述指控之外,普京還指控烏克蘭在五角大樓的指揮下開展生物武器研究。此外,普京還抨擊俄羅斯國內的“第五縱隊” ,說他們是“民族叛徒”和“西方耗材”。這也反映了普京的偏執狂特征:凡是我不希望發生的事,一定都是敵人的陰謀。

入侵烏克蘭之後,普京逮捕了俄羅斯聯邦安全局局長謝爾蓋·貝塞達等多名官員,還逮捕了黑海艦隊司令奧西波夫上將,並將多名入侵烏克蘭的中將和少將指揮官撤職。這也能說明,普京對他的下屬並不信任。

美國《外交事務》網站發表德米特裏·阿爾佩羅維奇的文章,稱俄羅斯軍事失利的原因之一是普京對軍事行動計劃極端保密,以至於他的很多軍官和情報人員都對入侵的細節一無所知。雖然美國情報機構早已公布了入侵烏克蘭的計劃,全球媒體也對此進行了報道,但是俄軍很多軍官還以為他們是去演習的。很多士兵直到被俘才知道自己入侵了烏克蘭,他們根本就沒有做好相應的準備。普京對入侵計劃的保密也導致俄羅斯對西方的經濟製裁毫無準備——“如果俄羅斯的經濟決策部門知道克裏姆林宮即將發動全面入侵,他們肯定會采取更多措施保護俄羅斯資產免受經濟報復。”這些都說明普京是個異常偏執的領導人。

偏執狂普京已經創造了歷史——他已經成為一個強大、團結的烏克蘭民族國家的締造者。

把“動態清零”進行到底!

梅華龍

據上海市衛健委通報,今年(2022年)3月1日至4月26日,上海市累計報告本土新冠陽性感染者53.56萬例,死亡人數超過200人,病死率高達0.04%。

新冠病毒導致死亡的主要原因,除了加重基礎性疾病之外,就是細胞因子風暴,也就是免疫系統對病毒的反應過於劇烈,反而把自己搞死了。大家可能知道,得了感冒或者流感之類的疾病之後,人會出現發燒、咳嗽、打噴嚏、流鼻涕之類的癥狀,這些癥狀其實都是免疫系統為了對付病毒而產生的保護性反應:發燒可以殺死病毒,咳嗽、打噴嚏、流鼻涕可以把病毒排出體外。然而有時候免疫反應過於劇烈,也會對人造成傷害。比如免疫系統不分青紅皂白亂殺一氣,攻擊健康組織,吞噬紅、白細胞,破壞肝臟等等。免疫反應過於劇烈,還會造成肺部積液,血壓下降,全身各處出現血栓等等,這些可能導致休克、永久性器官損傷甚至死亡。細胞因子是免疫系統的信使,它們有些請求免疫系統增援,有些呼籲免疫系統撤軍。如果「主戰派」過多,免疫系統無法自我調控,就有可能會出現細胞因子風暴。除了2003年的SARS和此次的新冠病毒之外,埃博拉和1918年西班牙流感的主要致死原因也是細胞因子風暴。

除了造成細胞因子風暴給人體帶來傷害之外,新冠病毒還有一個更為“險惡”的作用,那就是它能給人類社會造成嚴重破壞:它能讓人類停工停產,交通中斷;能讓農民種不了地,工人上不了班,學生上不了學,病人看不了病;還能讓人類把自己關在家裏吃不上飯活活餓死。此次上海疫情之中,過度防疫所造成的“附帶損害”,其死亡人數恐怕和病毒造成的死亡人數不相上下。過度防疫就像是人類社會中的“細胞因子風暴”,當一個社會中只有主戰派沒有主和派的時候,哪怕一個死亡率並不高的病毒,也能給社會帶來嚴重傷害。

有人說,新冠病毒的進化方向是傳染性越來越強,毒性越來越低。現在奧密克戎變種病毒的毒性,已經比最初版本的新冠病毒降低了很多。2020年武漢的新冠病死率在6%以上,現在的奧密克戎病死率不到千分之一,跟流感差不多了,為什麽不能和病毒共存,非要如此嚴防死守?

單從生物學上來看,人類當然是能夠和病毒共存的。迄今為止人類所消滅的病毒,只有天花病毒一種。這是因為天花病毒屬於雙鏈DNA病毒,雙鏈DNA病毒很難變異,所以用疫苗(牛痘)就能消滅。可是冠狀病毒和流感病毒都屬於RNA病毒,RNA病毒的特點就是變異快,還沒等你造出疫苗來,病毒早就變異了,這樣你的疫苗就失效了,所以這些病毒非常難對付。比如流感,年年出新變種,疫苗趕不上變化。對於這些病毒,人類其實只能選擇和它們共存。

人類和病毒已經共存了成千上萬年,這種共存不僅發生在外部世界中,也發生在人體內部。比如,人類的腸道之中,就寄生著大量的噬菌體。噬菌體是一種專門殺死細菌的病毒,可以幫助你控製腸道菌群。

人類和病毒的共存,甚至還發生在人類的DNA之中。人類基因組之中,大約有8%的基因來源於逆轉錄病毒。沒有了這些病毒基因,人類細胞核中的DNA鏈會立即碎裂失效,人類也會立即死亡。

病毒在人類進化過程中起到了重要的作用,哺乳動物的胎盤,可能就是內源性逆轉錄病毒的產物。

最近兩三年,科學家發現,人類學習和記憶所必須的Arc基因,其行為非常像病毒。Arc基因能夠指令細胞合成像病毒外殼一樣的蛋白質外殼,包裹住Arc mRNA和其他mRNA,將其傳遞給附近的神經元。Arc基因也來源於逆轉錄病毒。這說明,人類的意識可能也是來源於病毒。

問題是,討論能不能和病毒共存這個問題時,我們不能只考慮生物學因素,還需要考慮心理學、經濟學、政治學等多方面的因素。

從經濟學上的“沈沒成本”角度來說,人在一件事上付出的越多,就會越難以改弦更張。目前當局已經在“清零”路線上付出了巨大的成本,現在如果忽然改換到“共存”路線上面,就意味著之前所付出的巨大成本全都浪費了。這就像有網友說的:“絕對不能放開,因為萬一放開了發現什麽事都沒有,玩笑就開大了……”

從理性人的角度來說,每個人的成本收益計算是不一致的,清零也能給一部分人帶來既得利益,這些人當然不願意放棄清零。至於普通人吃不上飯看不了病,甚至經濟要崩潰了之類,反正也不歸他管,對他的利益沒有任何影響。

從心理學角度來說,人都有維護自尊心的需要,誰都不願意承認自己是錯的。

從政治學角度來說,極權體制把一切都意識形態化,其結果就是會降低它應對和處理實際問題的能力。有些人把一切都上升到“東西方制度競爭”的高度,自然就不能隨便改變做法,因為改變做法就意味著承認自己在制度競爭中失敗了,這可是他們絕對不能接受的。

所以必須把“清零”進行到底。

所以,像奧密克戎這種殺不了幾個人但是傳染性極強,對防控措施構成巨大挑戰的病毒,才是最可怕的。

道雖艱難 移步不息——紀念六四三十三周年

 顧南君

八九民運是中國歷史的一部史詩,它在九州的天空中,在這個狂傲的帝王統治,以及他對權力無恥的貪戀中,繼續燃燒,從來就沒有停息!它誓將要成為飄在藍天的一把熊熊燃燒的火炬,使這顛倒的空氣和大地,千年的神話從此化為灰燼。

六四結束三十三年之後,看看今天,在中共習近平的統治下,歷史正在雪崩式大倒退。民主被當成中國式選舉大笑話;自由已經被攝像頭、人臉識別、指紋採集、健康嗎、行程碼等監控;人權在暴力之下被打成反動言論和尋釁滋事;法律已經被當局當成了擺設。

但我們始終還在這裏拼死抵抗暴君,也還在為了糊口苦苦掙紮。也說不定哪一天,突然一大批特務砸開房門,驚嚇著我們的家人,他們在一片茫然的恐懼之中,沒有任何理由就被送入大牢。

再看看那些流亡海外的同仁,他們流亡海外已經多年,他們有家可回卻被擋在國門之外。他們也有父母、兄弟姊妹和朋友,但他們卻一直無法團聚。三十三年來,他們以極大的悲憤心情兩守相望,望眼欲穿!

這便是我們這一批人現實的寫照,也是我們生命中最晦暗,也許是最不能夠被他人,甚至是自己的親人們所理解的人生經歷。這是我們在這一步邁出之後,就註定了要面對的生活狀態。

是的,我們沒有理由回避現實世界,因為,一開始我們就認定:這是一個與我們的價值觀格格不入,一點都看不到前途和希望,一直在垂死掙紮,始終都充斥著欺騙、殺戮、恐懼,以及貪婪成性,權欲熏心的獨裁政權。

時間走過了三十三年,回頭看過去,六四一代已經成為了當今中國社會變革中的一座最為堅定的基石。如今,不管是海外還是國內,可以說,所有站在最前面的人,幾乎都有六四一代英勇頑強的身影,他們在多年的歷練中,已經成長為這個時代的中堅力量。不是嗎?像海外的王丹、周鋒鎖、王軍濤、傅希秋、楊建利、吾爾開希等等等等,這一大批優秀人士,已經逐步接過了魏京生、胡平等等老一輩民運人士的歷史重擔。

國內的就更不用說了,單單是被判刑關入監獄的刑期累計起來就有近千年。被以各種各樣的理由抓捕、關押,以及處理的人,累計起來成千上萬;被坐牢致死的有著名的諾貝爾和平獎獲得者劉曉波,著名的中國民主黨人楊天水,以及那些名字不被知曉默默去世的人們……

歷史就像沈澱的石砂,在這種積攢的過程中,必然也不是十全十美。但留下來的,能夠一直堅持下來的人,才是這個社會中最稀罕而珍貴的東西。他們從來就沒有退卻過,他們從來就沒有考慮過自己的安危,縱是把牢底坐穿,也在所不惜。他們沒有退路,唯有一往無前。在這些人當中,他們始終在心中有一種無法揮去的記憶,那就是1989年6月4號那天,被中共當局在天安門廣場屠殺的那些英靈,一直是他們無法抹掉的最悲痛的傷痕!而每當每年六四來臨之際,當年的這一批人,他們一定不會忘記:在三十三年前,獨裁者們,在全世界眾目睽睽面前,在天安門廣場用軍隊對手無寸鐵的學生開槍,進行了殘酷無情的血腥屠殺!

每年這一天,我們必須要紀念天安門的亡靈!我們要告訴全世界的人們,中國目前還是一個暴政政權。我們也要告訴中國當局,你們在天安門所犯下的反人類屠殺罪行,終有一天會被歷史清算。

我們一定不會放棄!我們一定不會忘記!

中華民國鄂州臨時約法

  1911年11月9日

第一章 總綱

第一條 中華鄂州人民,以已取得之鄂州土地為境域,組織鄂州政府統治之。將來取得之土地,在鄂州域內者,同受鄂州政府之統治;若在他州域內者,亦暫受鄂州政府之統治,俟中華民國成立時,另定區劃。

第二條 鄂州政府以都督及其任命之政務委員與議會法司構成之;但議會得於本約法施行後三月內開設。

第三條 中華民國完全成立後,此約法即取消,應從中華民國憲法之規定;但鄂州人民關於鄂州統治之域內,得從中華民國之承認,自定鄂州憲法。

第二章 人民

第四條 凡具有鄂州政府法定之資格者,皆為鄂州人民。

第五條 人民一律平等。

第六條 人民自由言論著作刊行並集會結社。

第七條 人民自由通訊,不得侵其秘密。

第八條 人民自由信教。

第九條 人民自由居住遷徙。

第十條 人民自由保有財產。

十一條 人民自由營業。

十二條 人民自由保有身體,非依法律所定,不得逮捕審問處罰。

十三條 人民自由保有家宅,非依法律不得侵人搜索。

十四條 人民得訟訴於法司,求其審判;其對於行政官署所為違法損害權利之行為,則訴訟於行政審判院。

十五條 人民得陳請於議會。

十六條 人民得陳訴於行政官署。

十七條 人民有應任官考試之權。

十八條 人民有選舉投票及被投票選舉之權。

十九條 人民依法律有納稅之義務。

二十條 人民依法律有當兵之義務。

二十一條 本章所載人民之權利,於有認為增進公益,維持公安之必要,或非常緊急必要時得以法律限製之。

第三章 都督

二十二條 都督由人民公舉,任期三年,續舉時得連任;但連任以一次為限。

二十三條 都督代表鄂州政府,總攬政務。其在議會未開設前,暫得製定法律。

二十四條 都督公布法律;但對於議會議決之法律,有不以為然時,得以政務委員全體之署名,說明理由,付議會再議,以一次為限。

二十五條 都督於緊急必要時,得以政務委員全體之署名,發布可代法律之製令;但事後仍須提出議會,歸其承諾。

二十六條 都督於法定議會開閉時期外,遇有必要時,得召集臨時議會。

二十七條 都督於議會開會時,得出席,或命政務委員出席發言。

二十八條 都督於外國宣戰媾和締結條約;但締結條約須提出議會經其議定。

二十九條 都督統率水陸軍隊。

三十條 都督除典試院、官吏懲戒院、審計院、行政院、審判院之官職及考試懲戒事項外,得製定文武官職官規。

三十一條 都督依法律任命文武職員。

三十二條 都督依法律給與勛章及其他榮典。

三十三條 都督依法律宣告戒嚴。

三十四條 都督宣告大赦、特赦、減刑、復權。

第四章 政務委員

三十五條 政務委員依都督之任命執行政務,發布命令,負其責任。

三十六條 政務委員提出法律案於議會,並得出席發言。

三十七條 政務委員編製會計預算、募集公債及締結與國庫有負擔之契約時,須提出議會,經其議定。

三十八條 政務委員遇緊急必要時,得為非常財政之處分及預算外之支出;但事後須提出議會,經其承諾。

三十九條 政務委員於都督公布法律及其他有關政務之製令時,就於主管事務,須自署名。

第五章 議會

四十條 議會由人民於人民中選舉議員組織之。

四十一條 議會議決法律案,並議定條約及會計預算募集公債與國庫有負擔之契約;但基於法律之支出,議會不得減除。

四十二條 議會審理決算。

四十三條 議會得提出條陳於政務委員。

四十四條 議會得質問政務委員求其答辯。

四十五條 議會得受理人民之陳請,送於政務委員。

四十六條 議會以總數員四分三以上之出席,以出席員三分二以上之可決,得彈劾政務委員之失職及法律上之犯罪。

四十七條 議會得自製定內部諸法規,並執行之。

四十八條 議會於議員中自選舉議長。

四十九條 議會於每年法定時期自行集合、開會、閉會。

五十條 議會除第四十六條所載外,有總員三分二以上之出席,始得開議,有出席員過半之可決,始得決議。可否同數時,議長決定之。

五十一條 議會議事須公開之;但有政務委員之要求及出席議員過半數之議決,得開秘密會議。

五十二條 議會議員以十人以上之連署,得提出議案。

五十三條 議會議員在會內之發言表決提議,在會外不負責任;但用他方法表於會外者,不在此限。

五十四條 議會議員除關於內亂外患之犯罪及現行犯外,在會期中,非得議長許諾,不得逮捕。

第六章 法司

五十五條 法司以都督任命之法官組織之。法司之編製及法官之資格以法律定之。

五十六條 法官非依法律受刑罰宣告,或應免職之懲戒宣告,不得免職。

五十七條 法司以鄂州政府之名,依法律審判民事訴訟及刑事訴訟;但行政訴訟及其他特別訴訟不在此例。

五十八條 法司之審判須公開之;但有認為妨害安寧秩序者,得秘密審判。

第七章 補則

五十九條 本約法由議會議員三分二以上,或都督之提議,議員過半數之出席,出席員過半數之可決,得改正之。

六十條 本約法自公布之日施行之。

  • Share

Comments are closed.

Dialogue China

Dialogue China